Pavel Rytíř se představuje

Autor: Ing. Pavel Rytíř <pavelrytir(at)hdkhk.cz>, Téma: Názory Pavla Rytíře, Vydáno dne: 29. 08. 2010

Další kandidát (a administrátor webu) se představuje.

Ing. Pavel Rytíř
pár slov o sobě

Narodil jsem se 15. října 1949 v Hradci Králové, kde od té doby bydlím (s přestávkami na vystudování vysoké školy a absolvování základní vojenské služby).

Od roku 1973 jsem ženatý (manželka Stanislava) a mám dvě dospělé dcery - Kristýnu (1974) a Bohdanu (1976), obě úspěšně absolvovaly studium práv. Mám čtyři vnučky: dvojčata Luisičku a Olinku (2004), Barušku (2004) a Helenku (2009). (fotky všech vnuček ze srpna 2009 zde).

Vzdělání

Po devítileté ZDŠ (1956 - 65) jsem absolvoval obchodní akademii - tehdy SEŠ Hradec Králové (1965 - 1969).
V letech 1969 - 1974 jsem vystudoval VŠE Praha (obor ekonomika průmyslu na fakultě výrobně-ekonomické). Jako vývojář IT jsem absolvoval desítky kurzů a seminářů, většinu pravda v minulém století.


Zaměstnání a podnikání

Nepočítám-li prázdninové brigády, mé první zaměstnání začalo 1. 7. 1974 v EOÚ Orgatex, Česká Skalice jako analytik, velmi rychle jako programátor-analytik. Od 1. 4. 1982 jsem byl vedoucí systémové analýzy ZVT ČSAD Chlumec n. C. Od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1990 jsem byl "zpět" v s. p. Orgatex, Hradec Králové opět jako programátor-analytik.
18. 9. 1990 jsem spoluzaložil ORTEX spol. s r.o., Hradec Králové, kde jsem se stal jednatelem, autorem klíčového software Orsoft (a Orsoft-RADNICE). V poslední době už nepůsobím jako autor, ale jako informatik. Účastním se také na činnosti sesterských a dceřinných společností skupiny ORTEX. Svou profesionální kariéru popisuji v bodech zde .

Publikační činnost

Napsal jsem faktografickou část knihy Snění o otevřené společnosti (Nováček, Rytíř, Žák; 2008), desítky svazků a článků v oblasti IT (úvodní a prováděcí projekty, programovou dokumentaci, provozní a uživatelské příručky, metodické články). O mé publikační činnosti "tištěné" i "webové" si více můžete přečíst v článku na mém webu >>> .

Politika

O politiku se víceméně zajímám od šedesátých let. Srpnová okupace 1968 znamenala, že politické angažmá (oficiální) nebylo pro slušné lidi. Pro "veřejné" působení mi zbyl pouze sport.

Své působení v listopadu 1989 jsem popsal např. zde a v bodech zde . Občanské fórum individuální členy nemělo, kdo v něm chtěl pracovat, pracovat mohl.
V roce 1991 jsem podal svou jedinou přihlášku do politické strany resp. hnutí - do Občanského hnutí. V něm jsem zůstal až do roku 1997, i když se mezitím přejmenovalo resp. sloučilo s LSNS a sloučená strana se opět přejmenovala. Více o tom píši zde .
Jako účastník ustavující valné hromady 4. 4. 1998 jsem se stal člen Strany pro otevřenou společnost. Byl jsem také jejím předsedou (9.4.2006 - 30.1.2009), když se vydala jiným směrem, než bylo přání většiny zakladatelů, k 1.6.2010 jsem z ní vystoupil. Trochu více o mém působení v SOS si můžete přečíst v článku zde (i když zatím pouze v bodech). Pro komunální volby 2010 jsem byl zplnomocněn stranou ALTERNATIVA k podání několika kandidátních listin (i v Hradci Králové).

Komunální politika, Hradecký demokratický klub

Od roku 1998 se podílím na činnosti HDK. Vždy jsem byl i kandidátem, byť na obtížně volitelném místě, hlavně jsem po celou dobu organizoval schůzky HDK (konají vždy před schůzí zastupitelstva), obsluhoval web HDK, přijímal a rozesílal klubovou poštu, podílel se na přípravě a realizaci volebních kampaní, sestavení volebního programu, povolebním vyjednávání až po účast na sestavení a redakci koaličních smluv. Za HDK jsem byl také nominován do komisí Rady města - sportovní (od 1998) a pro městskou informatiku (2002 jsem byl předseda, 2006 místopředseda. Trochu více o regionální politice v článku zde .

Více o sobě píši na svém osobním webu na: www.pavelrytir.cz.

Profil Pavel Rytíř na Facebooku Profil na Facebooku

Hradec Králové, srpen 2010