Plány pro poddolování hist. centra polykají miliony
články

Plány pro poddolování hist. centra polykají miliony

Pavlína Springerová | 17. 5. 2021

Přestože kritizovaný záměr nemá souhlas zastupitelstva, město zaplatí...

Radnice v Hradci Králové plánuje vybudovat pod Velkým náměstím podzemní garáže pro více než dvě stovky aut. Přestože tento kritizovaný záměr souhlas nejvyššího orgánu městské samosprávy (zastupitelstva) stále nemá, současné vedení města se již nyní zavázalo, že za výrobu podpůrných argumentů pro tento projekt vydá minimálně přes 2,5 milionu korun.

Přitom samotná rekonstrukce samotného Velkého náměstí, kterou krajské město potřebuje už celá desetiletí, se takové pozornosti současné radnice rozhodně netěší.

Z přehledu, který si nechali někteří zastupitelé od hradeckých úředníků předložit (viz dokument níže), vyplývá, že jen za konzultační a koordinační služby město zaplatilo (či zaplatí) přes milion korun. Některé části městem placené obhajoby záměru podzemního parkování v nejcennějším místě hradecké historie obsahují dokonce čiré argumentační fauly.

„Třeba patnáctistránková rešerše parkování v historických centrech, za kterou radnice vyplatila 60 tisíc korun, působí velice neodborně: dokázali by ji vypracovat snad i studenti jako seminární práci během pár hodin. Jejím výstupem jsou diskutabilní – spíše manipulativní – informace,“ uvedla k výsledku této zakázky placené z veřejných peněz Pavlína Springerová, předsedkyně Hradeckého demokratického klubu (HDK).

Výsledek rešerše, která má podpořit výstavbu podzemních garáží, je ve skutečnosti bezděčnou střelbou do nohy vlastního záměru: V centru Prahy se od začátku 90. let v podstatě žádné samostatné parkovací domy nestavěly. Z více jak dvou desítek vytipovaných míst byly realizovány pouze jedny na náměstí Jana Palacha. Další podzemní parkingy jako obchodní centrum Palladium na náměstí Republiky či velké kancelářské budovy Quadrio a Floretinum vznikly tak, že jejich investorům zajištění parkovacích míst pro pracovníky nařizovala pražská vyhláška.

V jiných českých městech skutečně vážné příklady neexistují. Českobudějovické, ostravské či zlínské plány jsou pouze v rovině hypotéz. Tento fakt je přitom v rozporu s obsahem útlého, obsahově řídkého spisku o parkování v historických centrech jiných měst, který si radnice nechala za 60 tisíc korun pořídit.

Idea velkokapacitních podzemních parkovišť byla v Praze a jejím centru skutečně aktuální na začátku 90. let. Celkový neúspěch projektu dokumentuje i fakt, že jediné realizované podzemní garáže na  náměstí Jana Palacha jsou dlouhodobě využívány řidiči zhruba z poloviny,“ uvedla k tomuto příkladu Pavlína Springerová z HDK.

Lobbyisté pro vznik díry pod Velkým náměstím zmiňují další manipulativní nepřesnost týkající se projektu podzemního parkingu v centru Vídně. „V tomto případě jsou propagátoři poddolování hradeckého historického centra zřejmě špatně nebo neúplně informováni: stavbu vídeňského parkhausu za téměř miliardu korun financuje bezezbytku soukromá společnost na rozdíl od záměru hradecké radnice, která chce předražené garáže postavit z peněz obyvatel města. Ve Vídni předcházela zahájení projektu již v průběhu roku 2012 velmi intenzivní diskuse s obyvateli a podnikateli dané části města,“ uvedla jeden z manipulativních argumentů na pravou míru Pavlína Springerová.

Dokument

– dosavadní městem placená (nebo smluvně přislíbená) podpora přípravy či obhajoby podzemního parkování pod Velkým náměstím

Studie parkování Velké náměstí – příprava podkladů           
 (zpracovatel: ARN Studio s.r.o. HK, 08/2019)
229 900,-
Studie parkování Velké náměstí – zhodnocení geologických poměrů
(zpracovatel: Ing. J. Petera, HK, 08/2019)
72 600,-
Studie parkování Velké náměstí – urbanisticko-architektonická studie
(zpracovatel: ARN Studio s.r.o. HK, 11/2020
968 000,-
Rešerše způsobu parkování v historických centrech
(zpracovatel: M.C.O.M s.r.o. HK, 06/2020)
60 034,-
Posouzení reálnosti možného řešení podzemních garáží v k.ú. HK
(zpracovatel: Transconsult s.r.o. Hradec Králové, 10/2020)
58 080,-
Variantní řešení podzemních garáží v k.ú. Hradec Králové
(zpracovatel: Transconsult s.r.o. HK, 10/2020)
59 895,-
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum Velkého náměstí 
(zpracovatel: Global-Geo s.r.o. HK, 12/2020)
56 151,-
Konzultační služby koordinač.činností související s parkováním v MPR
(zpracovatel: 3Q Project HK, 2020)
563 134,-
Koordinace přípr.rek. Velkého náměstí a křižovatky Grand
(zpracovatel: 3Q Project HK, vyfakturováno prozatím 11.616,- Kč)
500 940,-
Právní analýza podkladů pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu
(zpracovatel: JUDr. J. Mareček Praha, 05/20)
60 500,-
Technické posouzení projektové dokumentace, stanovisek, vyjádření u povolovacího procesu pro stavbu „Rekonstrukce Velkého nám. v HK“
(zpracovatel: Ing. J. Dolejšová Praha, 05/20)
60 500,-
Posouzení proveditelnosti navržené etapizace povolovacího procesu pro stavbu „Rekonstrukce Velkého náměstí v HK“
(zpracovatel: Ing. J. Dolejšová Praha, 11/20)
 36 300,-

 

4