Jak uspět v novém školním roce?
články

Jak uspět v novém školním roce?

Pavlína Springerová | 23. 8. 2021

Prázdniny utekly jak velká voda a začíná nový školní rok. Pro mě jako pro rodiče nastupující třeťačky to znamená nachystat vše potřebné, aby malá školačka spokojeně vyrazila vstříc novým vědomostem a zážitkům.

I když… mnoho zážitků, i když velmi neobvyklých, přinesl už školní rok loňský, covidový. I z těch nejmladších školáků se stali malí chemici provádějící testování či ajťáci ovládající nejrůznější programy a IT nástroje. Ti starší pak zejména při distančních písemkách trénovali týmovou on-line práci. Nakonec i to se může do života hodit.

Každé dítě se s výzvami dokázalo vypořádat po svém. Velkým problémem se ukázala účast dětí ze sociálně slabších rodin na distanční výuce. Důležitým úkolem pro učitele a odborníky bude zastavit rozevírání těchto nůžek a napomoci těmto dětem vrátit se do běžného výukového života.

Věřme také, že začínající školní rok proběhne prezenčně, bez roušek, bez potřeby masivního a intenzivního testování. Já především doufám, že se děti navrátí mezi své kamarády, spolužáky, stanou se opět součástí svých přirozených kolektivů, a to nejen ve škole, ale i v rámci volnočasových aktivit. Pandemie nás všechny nezbavila pouze přirozených sociálních vazeb, ale velmi se podepsala i na omezení pohybu dětí. Nebude to jen na učitelích, ale především na nás rodičích, abychom dětem vytvořili takové prostředí, které napomůže úspěšnému návratu klasického školního režimu a pohybových aktivit, které naše děti velmi potřebují. Jak tedy uspět? Zkusme do třeba pomocí 4P – podpora, pozitivní přístup a pohyb. U nás doma to takhle funguje.

Přeji Vám všem klidný a úspěšný vstup do školního roku, ať už pohledem školáka nebo rodiče.

 

Pavlína Springerová

Prorektorka pro strategický rozvoj UHK, předsedkyně HDK

4