Je dobře, že se kraj vložil do řešení parkování
články

Je dobře, že se kraj vložil do řešení parkování

Pavlína Springerová | 8. 11. 2021

Jak zaparkovat u Fakultní nemocnice, to je téma, které netíží jenom Hradečáky, ale i další stovky tisíc obyvatel ze spádové oblasti okolních obcí na Hradecku a celého královéhradeckého regionu.

Ačkoli se vedení města Hradec Králové již na konci roku 2018 zavázalo koncepčně řešit celou širší oblast kolem křižovatky Mileta, nic se nestalo. Je třeba mít především na paměti, že se do budoucna – zejména s rozvojem univerzitních areálů UK a UHK i Fakultní nemocnice – bude jednat o prostor, v němž se budou pohybovat desítky tisíc lidí.

Vzhledem k dlouhodobému neřešení této situace, se současná krajská koalice rozhodla vzít, zejména otázku parkovacích kapacit, do svých rukou a zřídit pracovní skupinu složenou ze zástupců kraje, města, okolních obcí a Fakultní nemocnice. Zároveň bylo vytipováno několik pozemků, na kterých by bylo možno vystavět parkovací domy a efektivně tak rozprostřít potřebné parkovací kapacity. Za mě vnímám myšlenku postavit několik menších parkovacích domů v celé lokalitě kampusu Univerzity Hradec Králové, Fakultní nemocnice a areálu křižovatky Mileta jako systémový a správný. Dokážu si také představit bezemisní kyvadlovou dopravu mezi jednotlivými parkovacími místy, tak je to ostatně běžné v mnoha jiných zemích EU. Systémovým způsobem by se v budoucnu mělo postupovat i při řešení parkování na hradeckých sídlištích, které byly projektovány na výrazně nižší kapacity, než je současná potřeba obyvatel.

4