PF 2022
články

PF 2022

Pavlina Springerova | 22. 12. 2021

Vážení Hradečáci, vánoční svátky by měly být každoročně

dobou, kdy se zastavíme a bilancujeme, co se nám za uplynulý rok povedlo a co naopak ne. Zároveň jsou časem, kdy bychom se měli maximální možnou měrou věnovat rodině, naslouchat a povídat si s dětmi a nezapomenout ani na rodiče a prarodiče.

Uplynulý rok byl pro nás všechny znovu velmi složitý, i když jsme snad všichni, zejména v létě, věřili, že bude konečně líp. Místo toho však jedna vlna střídá druhou, viry mutují a restrikce, kterým někdy rozumíme, jindy ani za mák, nadále omezují náš každodenní život.

Nám v této době konce roku nezbývá, i přes veškerou únavu z dlouhé pandemie, zvednout hlavu, semknout se s nejbližší rodinou a věřit v dobrý rok 2022. Bude to rok, v němž nás koronavirus neopustí, ale pokud se bude drtivá většina společnosti chovat rozumně, bude mít vzájemný respekt, bude se očkovat, pak snad máme šanci na to, že dvojkový rok přinese větší spokojenost.

Za Hradecký demokratický klub Vám přeji, abyste si užili klidné a pohodové vánoční svátky. Do roku 2022 Vám přeji především pevné zdraví a hodně sil do všeho, do čeho se budete chtít pustit.

4