Jak se bude v budoucnu parkovat v centru Hradce?
články

Jak se bude v budoucnu parkovat v centru Hradce?

Pavlína Springerová | 26. 4. 2021

Diskuze na téma parkování v centru je zahájena.

S posledním Hradečákem se Vám do ruky se Vám dostal dvoustránkový text, který je ochutnávkou a shrnutím velmi složité problematiky dopravy a parkování v nejužším centru města. Velmi si cením možnosti diskutovat s panem architektem Jaromírem Chmelíkem, jehož práce pro naše město přinesla nejedno odborné uznání, rozvojová témata Hradce Králové, včetně problematiky parkování v historickém středu města.

Výsledkem těchto debat se stala syntetizující koncepční studie, jejímž prostřednictvím chceme otevřít veřejnou diskuzi nad dosud zpracovanými i novými variantami problematiky parkování především v městské památkové rezervaci. Historická města jsou postavena před volbu řešení problému narůstající mobility a parkovacích potřeb ve všech svých částech. Obecně lze konstatovat, že existují varianty udržitelné a zároveň méně rizikové a také varianty, které jdou na hranu rizika a vyvolávají otazníky nejen ve vztahu k našemu historickému dědictví, ale také ve vztahu k budoucnosti, která bezpochyby přinese nutnost velké změny v městské mobilitě obyvatel. Pojďme raději dříve, než zatneme hlubokou jizvu do srdce města, přemýšlet o tom, zda raději neinvestovat do chytrých a inovativních přístupů nejen v oblasti parkování. Diskutujme, jak nejlépe nastavit tzv. „intermodální“ mobilitu označující hladký přechod z jednoho typu mobility na další, a vyhodnocujme, která řešení i s ohledem na budoucnost skutečně udělají z Hradec Králové příjemnější, a ještě kvalitnější město pro život. 

Jsme si vědomi, že je potřeba přicházet s konkrétními konstruktivními nápady a alternativami. Proto tímto textem chceme vyzvat vedení města, odbornou i širokou veřejnost k otevřené diskuzi nad všemi projekty, které budou směřovat k citlivému, ekonomicky smysluplnému, a především systémovému a udržitelnému řešení parkování v centru města. 

4