slide
 
naši lidé

PharmDr. Jiří Sova

gestor oblasti zdravotnictví
*1960
Vzdělání: Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Aktuálně působí: Ředitel kvality a logistiky, kvalifikovaná a odpovědná osoba pro zacházení s léčivy v distribuci

V Hradci Králové žiji od svých 10 let. Narodil jsem se Brně v roce 1960, ale pak jsme se s rodiči přestěhovali do Bratislavy, kde se narodil můj bratr Petr a já absolvoval první stupeň ZŠ. Základní školu jsem pak dokončil dvěma roky na ZŠ Jiráskova (tehdy Pavlíka Morozova) a dvěma roky na ZŠ Bezručova. Kvůli nevhodnému třídnímu původu (rodiče učili na FaF UK a nebyli ve straně) jsem musel dojíždět na gymnázium do Nového Bydžova, což se nakonec z mnoha pohledů ukázalo býtmlepší.

Pro více informací rozbalte zde

Mé komentáře

7