slide
 

Naše vize

Bezpečnost

Bezpečnost a také pocit bezpečí všech obyvatel kraje jsou jedním z hlavních úkolů veřejné správy, pro to vznikly státy. Přesvědčili jsme se ovšem, že v kritických chvílích lidem nejlépe, nejrychleji pomůže kraj a obec.

Budeme pracovat v těsném kontaktu se všemi složkami integrovaného záchranného systému, maximálně je podporovat a zároveň s nimi otevřeně komunikovat. Lékařská péče, zdravotnická záchranná služba, hasiči i policisté musí být k dispozici všem a na celém území kraje bez výjimek.

V dalším období budeme řešit pandemii způsobenou covid-19. Se státem budeme i nadále aktivně spolupracovat na vhodných opatřeních k jejímu zdolání. Podpoříme vakcinaci a i po ní budeme život v kraji přizpůsobovat, abychom pandemii překonali.

Obecně se budeme pečlivě připravovat na jakékoli nouzové a kritické stavy – např. další epidemie, kalamity, velké nehody, black-out, kybernetické útoky, teroristické a podobné útoky. Zajistíme pro tyto případy materiální zabezpečení a školený personál.

Vytvoříme sklady ochranných pomůcek, ve kterých budou připraveny dostatečné zásoby, rovněž si vytvoříme kanály pro pořízení dalších potřených věcí a technologii. Bezpečnostní rada kraje bude permanentním, plně funkčním orgánem kraje odpovědným za krizové řízení.

Navrhneme a budeme realizovat logická a koordinovaná protipovodňová opatření v návaznosti na maximální zadržování vody v krajině. Budeme se připravovat i na možnost dlouho trvajícího sucha.

Podpoříme preventivní vzdělávací programy a akce na základních a středních školách i v rámci dalších kriticky důležitých institucí kraje (záchranné služby, nemocnice, sociální ústavy i krajský úřad) jako přípravu na mimořádné situace.

Budeme pokračovat ve finanční podpoře hasičů, policie a záchranářů. Metodicky i finančně pomůžeme sborům dobrovolných hasičů a jejich jednotkám. Chceme moderní záchrannou službu: budeme dbát na vybavení, zázemí, finančního ohodnocování a vzdělávací programy záchranné služby.

Ve vztahu k Policii ČR podporujeme zachování stávajících služeben Policie ČR. Projednáme optimalizaci počtu policistů v jednotlivých částech kraje.

5