slide
 

Naše vize

Cestovní ruch

Cestovní ruch je důležitou součástí hospodářského života v kraji. Naším cílem je bezpečný a prosperující cestovní ruch, přínosný pro místní obyvatele a atraktivní pro návštěvníky.

Český ráj, Krkonoše, Adršpašsko-teplické skály, Kuks a Safari Park Dvůr Králové jsou turistické cíle národního významu, v těchto oblastech budeme vhodnými opatřeními čelit overturismu (přetížení jednotlivých lokalit turisty). Tyto atraktivity použijeme jako vlajkové lodě, pomocí nichž přilákáme turisty i k dalším cílům – na zámky a hrady, pevnosti a také k vodě, do přírody, do našich hor (např.: Říčky, Karlova Koruna, Kost, Josefov, Dobrošov, Rozkoš, Orlice). Zpropagujeme celé oblasti Broumovska, Hradecka, Kladského pomezí, Orlických hor, Podorlicka a Podkrkonoší.

Kromě udržení vysokého standardu turistického značení pro pěší i cyklotras se chceme zaměřit na budování systému cyklostezek navazujících na celostátní a mezinárodní trasy.

Destinační management bude zajišťován primárně oblastními destinačními společnostmi, které vnímáme jako základní stavební kameny rozvoje cestovního ruchu (Krkonoše, Podkrkonoší, Český ráj, Hradecko, Orlické hory
a Podorlicko, Kladské Pomezí a Broumovsko). Role kraje bude v oblasti cestovního ruchu hlavně koordinační, podpůrná a propojující jednotlivé aktéry a projektové záměry. Prezentovat bude své území na národní úrovni
i do zahraničí.

5