slide
 

Naše vize

Doprava

Dopravu v Královéhradeckém kraji chceme nejen udržet v současné kvalitě, ale chceme ji dále zlepšovat a rozvíjet, aby se postupně zlepšoval komfort cestujících nejen ve veřejné dopravě jako takové, ale zároveň i v údržbě, opravách a investicích do krajské silniční sítě.

Z výše uvedených důvodů proto chceme v Královéhradeckém kraji pro období 2020–2024 zajistit zejména následující:

 • Zahájit nové smluvní zajištění ve veřejné linkové autobusové dopravě podle výsledku největší veřejné zakázky našeho kraje, která se podařila vysoutěžit v minulém funkčním období (tj. 2016–2020).
 • Dokončit výběr drážních dopravců, který byl zahájen v minulém funkčním období (tj. 2016–2020), zejména s cílem nastavení lepšího cestovního komfortu pro naše cestující.
 • Ve spolupráci s místními samosprávami dokončíme integraci veřejné dopravy do IDS IREDO a budeme i podporovat výstavbu a rekonstrukci přestupních terminálů (včetně systému P+R);
 • Postupně dále rozvíjet „proklientský“ přístup ve veřejné dopravě (ať již autobusové či vlakové) a zlepšovat tak komfort cestujících (zejména ve zvyšování přehlednosti jednotlivých spojů, platebních metod, rozvíjení informačních a smart technologií,
 • které našim cestujícím přinesou novou kvalitu veřejné dopravy).
 • Jednat s Dolnoslezským vojvodstvím o zavedení přímého železničního spojení z Hradce Králové do polské Vratislavi.

Nadále budeme jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a poskytneme potřebnou součinnost s cílem zajistit pokračovaní výstavby klíčových silničních staveb jako např. dálnice D 11, D 35 a v Hradci Králové tzv. severní tangenta a křižovatka Mileta.

Stejně tak chceme prosadit a přiblížit společně se Správou železnic modernizaci železničních páteřních železničních tratí s cílem zvýšení cestovní rychlosti a propustnosti u tratí:

 • č. 020/021 Velké Osek – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Choceň,
 • č. 030 Jaroměř – Stará Paka,
 • č. 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř,
 • č. 027/032 Jaroměř – Starkoč – Broumov/Trutnov,
 • č. 021 Častolovice - Solnice

Podporujeme realizaci vysokorychlostní železnice a jejího propojení z Prahy přes Hradec Králové až na Polsko.

V rámci investiční činnosti do silniční sítě chceme minimálně udržet každoroční objem investic, který byl nastartován v letech 2016–2020, tedy v objemu kolem 500 milionů Kč ročně do oprav jednotlivých silnic a dále jedné miliardy Kč ročně v rekonstrukcích a stavbách nových silničních těles.

Chceme zvýšit rozsah prováděných rekonstrukcí a oprav mostních objektů na silnicích II. a III. třídy. V oblasti silničního hospodářství se zaměříme na další odstraňování nehodových lokalit společně s Policií ČR a aplikaci nových technologií k efektivnější správě majetku.

Právě rekonstrukce a stavby nových silničních těles jsou velmi důležité pro veřejnost, neboť jak se říká „dle kvality cest se pozná kvalita životní úrovně obyvatel, kteří ji používají“. Z tohoto důvodu chceme dát hlavní prioritu následujícím klíčovým stavbám pro období 2020 – 2024:

 • přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí
 • obchvat II/298 Opočno (druhá etapa)
 • silnice II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí
 • silnice II/280 Libáň – Kopidlno
 • silnice II/300 Trutnov – Babí – Prkenný důl
 • jižní propojení okolo Hradce Králové (Opatovice, Březhrad)
 • silniční napojení Dvora Králové n. L. na dálnici D 11 u Choustníkova Hradiště

Výše zmíněné silniční úseky nejsou samozřejmě jedinými, do kterých chceme v období 2020–2024 investovat. Chceme i nadále udržet tempo investic do celé silniční sítě, za kterou je Královéhradecký kraj zodpovědný, nicméně tato investiční činnost musí být prováděna řádně, dle priorit a taktéž finančních možností kraje.

5