slide
 

Naše vize

Ekonomika

Volební období bude, i z hlediska hospodaření, probíhat ve třech etapách. První, pandemické období, bude charakterizováno řešením covidu-19. Následně lze čekat hospodářskou krizi, která však nakonec vyústí
v konjunkturu. Naše národní hospodářství je silné, moderní a má budoucnost, znovu se zotaví i náš kraj.

Krajský rozpočet bude reagovat na vývoj jak v příjmech, tak ve výdajích. Proměnlivost a nejistota bude značná. Rozpočet však musí, i těchto časech, vytvořit pevnou bázi základního fungování kraje s ambicí na plný rozvoj plnění všech jeho úkolů potom.

Teď počítáme ze značnými poklesy příjmů. Výdaje musí vycházet ze stanovených priorit, financovat se musí promyšleně stanovené, nezbytné krajské úkoly.

Zatížení hospodaření rozpočtu kraje cizími zdroji (úvěrem) připustíme pouze ve strategických stavbách
s celokrajskou potřebností, pravděpodobně jen pro nemocnice. I v případě hluboké krize by dluh kraje na konci volebního období neměl přesáhnout 40 % vlastních příjmů kraje (cca dvě miliardy Kč). Nechceme zabřednout do kultury „výhodných“ dluhů.

Nejbližší rok, dva nám neumožní další posilování objemu investic, ani navyšovaní podílu investic na výdajích. Pro udržení vysokého investičního výkonu budou klíčové dotace. Na přípravu dotovaných investic a jejich předfinancování a kofinancování prostředky vždy dodáme. Získávání dotací pro investice je důležitý úkol. Krajské organizace i obce budeme finančně i organizačně podporovat a motivovat k získávání dotací.

Nepochybně budou třeba divestice – kraj se musí zbavovat provozů, činnosti a také majetku. Kraj se teď musí starat o své klíčové aktuální funkce – zdravotnictví, sociální věci, dopravu, školství.

Budeme posilovat využití novějších informačních technologii, nejen při komunikaci, ale při zpracování ekonomických dat. Budeme zlepšovat jednotný ekonomický systém a datový sklad. Pečlivě budeme také zveřejňovat informace z orgánů kraje, o organizacích kraje, smlouvách a účetnictví kraje, a to i dálkově přístupným, hromadným způsobem (OPEN data).

Rozvineme i analýzu těchto dat pro potřeby manažerského rozhodování orgánů kraje.

5