slide
 

Naše vize

Informační technologie

V současnosti kraj sleduje a následuje rozvoj informačních technologií v nejpokročilejších krajích (jsme v pozici followera). Jako v řadě jiných oblastí se chceme i v IT dostat mezi nejlepší kraje v ČR, mezi lídry. Mimo jiné účastí v klíčových projektech eGovernmentu ČR: Digitální mapa, Inciativa 2020, datový portál, Národní identitní autorita, Centrální místo služeb a další.

Na krajském úřadě budeme zavádět nejnovější informační systémy. Provedeme důkladnou prověrku současného stavu vnitřních informačních systémů a necháme navrhnout a vytvořit technologicky a informačně co nejvyspělejší open source systémy, které budou co nejpřívětivější pro potřeby úřadu i občanů a dalších zainteresovaných subjektů.

Zlepšíme současný stav datového skladu, „skladiště“ informací o činnosti kraje a jeho organizací, a propracujeme sdílené aplikace pro příspěvkové organizace.

Počítáme se zavedením nových, snadno použitelných elektronických služeb pro veřejnost využívajících elektronickou identitu uznávanou státem.

Maximum smysluplných a pro veřejnost hodnotných dat produkovaných a evidovaných úřadem a organizacemi kraje budeme publikovat ve formě open dat, včetně řádné dokumentace a aktualizace.

Ve zdravotnictví pokročíme v eHealth (v rámci projektu Národního centra výměny zdravotní dokumentace NIX-ZD.CZ) a v pořízení jednotného nemocničního informačního systému a Portálu pacienta (zpřístupnění informací o zdravotní dokumentaci pro pacienty).

I v dalších odvětvích, zejména ve školství a na krajském úřadě zajistíme a zmodernizujeme hardware i software.

Budeme podporovat vývoj a sdílení společného vývoje open-source software ve veřejné správě.

Kraj musí aktivně tvořit strategii pro rozvoj vysokorychlostního internetu, a to i (a zejména) v odlehlých oblastech kraje, využitím NGA sítě, využitím silničních staveb a koordinace výstavby, za použití dotací z Evropských fondů.

Budeme i nadále organizačně pokrývat konferenci Internet ve státní správě a samosprávě konanou v Hradci Králové, která posílila význam našeho kraje v IT.

5