slide
 

Naše vize

Inovace

Základem Inovací je neustálé hledání lepší cesty k uspokojení potřeb příjemce veřejných služeb – občana. Budeme zavádět a rozvíjet nové služby, zkvalitňovat nynější, snižovat náklady a zlepšovat organizaci práce a služby na kraji a posouvat kraj.

Královéhradecký kraj má velký potenciál, co se týče inovací. Nejen v lidech samotných, ale i v životní úrovni, která je dlouhodobě jednou z nejvyšších v republice, v potenciálu mladých lidí a firem a v mnoha nevyužitých budovách napříč krajem. Základním úkolem je naplnění regionální inovační strategie (RIS3).

Obecně budeme usilovat o:

  • technické inovace: zavádět nové postupy a technické změny (např. v IT, a moderní s adjektivem „chytrý“, průmysl 4.0, energetický managemet budov),
  • netechnické inovace tedy organizační, podnikatelské, sociální a ekologické inovace,
  • sociální inovace zaměřené na inovace pracovních podmínek, kvalifikace pracovní síly, pracovních vztahů, forem odměňování, kultury pracovního prostředí a morálního klimatu,
  • kulturní inovace: zahrnují i dlouhé změny ve společnosti, jde o nutnost (povinnost) inovace, kompetence, motivace, jejím hlavním hybatelem jsou lidé.

Kraj bude spolupracovat s univerzitami a výzkumnými institucemi na posílení regionální schopnosti transferu inovací.

Krajské inovační centrum propojí podobné subjekty v kraji a bude pomáhat rozvoji a podnikání a vzniku nových firem v našem kraji. Centrum tak použijeme pro poradenství pro podnikatele, sdílený hub (pronájem stolů, ale i samostatných kanceláří), polytechnické dílny, prostory pro školení pedagogických pracovníků i firem. Bude zde možnost vyzkoušet si nový učební projekt na sezvaných studentech i případných pracovnících institutu či vedení kraje. Centrum svými aktivitami bude propagovat kraj jako partnera pro technologický a inovační rozvoj a kvalitní místo k životu s budoucností

Ve spolupráci s dalšími kraji budeme podporovat rozvoj IT např. ve sdružení pro tvorbu open source software BISON. Tuto spolupráci prohloubíme a budeme se snažit být i tahouny. A nebudeme se bát inovovat a budeme podněcovat inovace ve veřejné správě i byznysu. Královéhradecký kraj by se v dalším období mohl více zaměřit na to, aby uměl ve správný čas podat pomocnou ruku malým firmám a start-upům, které by do kraje mohly přivést zajímavé investory.

5