slide
 

Naše vize

Investice

Chceme kvalitní a moderní stavby, architektonicky hodnotné, přitom účelné, vedle toho šetrné k životnímu prostředí. Stavby musí být kvalitně projektově připraveny. Tam, kde je to vhodné, preferujeme architektonické soutěže o návrh. Výběrová řízení na stavby budou transparentní a v souladu se zájmy kraje.

Ne každá investice je národohospodářky a mikroekonomicky účelná. Každá investice musí přinést novou kvalitu pro uživatele, úsporu v provozu a vedle toho, když vlastní průběh výstavby přivede práci a ekonomickou aktivitu do určitého místa, tak jedině dobře – ale je to jen krátkodobý vedlejší efekt. Nejde jen o to investovat, ale investovat promyšleně.

Stanovujeme priority v jednotlivých oblastech, ty budeme naplňovat. I dotované investice musí „zapadat“ do plánu – pro dotace budeme především připravovat akce, které bychom tak jako tak dělali za vlastní peníze.

Budeme připravovat projekty pro nynější dotační programy vlády a EU v rámci „protipandemických“ opatření
a následně i pro běžné programovací období 2021–2027. I za snížení podílu investic chceme zůstat mezi nejlepšími kraji v ČR a měřit se i s nadprůměrnými městy v tomto kritériu.

Náš investiční plán především řeší nemocnice, silnice, ústavy sociální péče a školy. Plán investic bude dlouhodobý a přehledný. Budeme mít dostatečnou stavební připravenost pro získání finančních prostředků mimo kraj.

5