slide
 

Naše vize

Řízení kraje

Každý občan kraje je klientem kraje – krajského úřadu i organizací zřízených krajem. Sloužíme mu a chceme, aby byl s krajem a v kraji spokojený.

Občany kraje budeme informovat prostřednictvím dobře vedených sociálních sítí, webových stránek krajského úřadu a zpravodaje U nás v kraji. Samozřejmostí je dobrá komunikace prostřednictvím těchto médií a dále i při použití e-mailu, dopisu, telefonátu nebo i osobním setkání – kraj musí být kontaktní.

Základní věci kraje se veřejně projednávají v zastupitelstvu. O výstupech ze schůzí rady kraje budeme informovat
v tiskových konferencích. Nemalý význam pro projednávání závažnějších rozhodnutí kraje budou mít výbory zastupitelstva kraje a komise rady kraje. Tyto orgány vnímáme jako místo pro seznámení se s problematikou a také jako oponenturu ze strany odborné veřejnosti.

Pečlivě budeme spolupracovat s obcemi v našem kraji. Chceme, aby řešení v rámci veřejné správy byla přijímána co nejblíže občanovi. Kraj pomůže obcím metodicky, případně bude řešit otázky, které se dotýkají více obcí. Rada kraje se každoročně bude setkávat se starosty všech obcí v kraji.

Kraj budiž vůči ústředním orgánům přirozeným a silným mluvčím požadavků všech obcí našeho kraje.

5